LILLY UNITY

LILLY UNITY

Lilly Hertzman - vokal 
Mads Ole Erhardsen - tenorsax
Thomas Sejthen - kontrabas (double bass)

In Danish:


Unik lyrisk trio i sublimt sammenspil


I trioen LILLY UNITY forenes vokal, saxofon og kontrabas ubesværet og umiddelbart. Nuet gribes og formes med stor musikalitet og lydhørhed og de deler den samme fornemmelse for at turde lade pauserne være en del af musikken. Det gør LILLY UNITY til et orkester af en sjælden og særlig kaliber med et stærkt personligt udtryk.

Alle tre musikere har en lyrisk og melodisk åre som er den røde tråd i et live-repertoire af egne kompositioner og udvalgte sangperler fra både den danske sangskat og jazzstandards fra The Great American Songbook. De arbejder pt på at skrive mere originalt materiale til en albumudgivelse.

LILLY UNITY har base i Århus og blev dannet i 2022 på initiativ af, Lilly, hvor hun flyttede til byen. Saxofonist Mads Ole Erhardsen og bassist Thomas Sejthen har boet og beriget det mangfoldige musikmiljø i Århus i mange år og kender hinanden særdeles godt fra samarbejdet i bl.a. Thomas Sejthen Trio. Hver især har de to spillet med adskillige musikere og orkestre som har turneret i både ind- og udland som fx Uffe Steen Trio, Indra, Aarhus Jazz Orchestra m.m.


 

In English:


Unique lyrical trio in sublime interplay


In the trio LILLY UNITY, vocals, saxophone and double bass unite effortlessly and immediately. The present is grasped and shaped with great musicality and responsiveness, and they share the same sense of daring to let the pauses be part of the music. This makes LILLY UNITY an orchestra of a rare and special caliber with a strong personal expression.


All three musicians have a lyrical and melodic vein that is the common thread in a live repertoire of their own compositions and selected song gems from both the Danish songbook and jazz standards from The Great American Songbook. They are currently working on writing more original material for an album release.


LILLY UNITY is based in Aarhus and was formed in 2022 on the initiative of Lilly when she moved to the city. Saxophonist Mads Ole Erhardsen and bassist Thomas Sejthen have lived and enriched the diverse music scene in Aarhus for many years and know each other very well from their collaboration in the Thomas Sejthen Trio. The two have played with several musicians and orchestras that have toured both in Denmark and abroad, such as Uffe Steen Trio, Indra, Aarhus Jazz Orchestra and more.